Warsztaty Dj.ejskie ze znanym lubelskim Dj. Dr. Embee