Medal 700 lecia Lublina w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta Lublin oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców